Asesoramento social

Servizo de Asesoramento Social está integrado pola atención a través dos diferentes Servizos Sociais:

  • Becas, acollida de mulleres, escolas infantís, prestacións económicas…
  • Saúde: planificación familiar, interrupción voluntaria do embarazo, toxicomanías.
  • Vivenda: información sobre vivendas, aluguer xove e axudas para a compra da vivenda.
  • Tempo libre: actividades, vacacións, voluntariado, asociacións, centros culturais.
  • Orientación laboral: cursos de formación, itinerarios de inserción laboral, ofertas de ocupación, información sobre creación de empresas.
  • Educativo: oferta educativa, becas, homologación estudos, educación de adultos.

OBXECTIVOS

  1. Garantir a independencia económica.
  2. Cubrir necesidades básicas.
  3. Axudas económicas de urxencia.
  4. Prestar asesoramento

LUGAR DE UTILIZACIÓN

Servizo Sociocomunitario Teléfono: 981 33 77 00 ext.1108