Presentación

Os recursos que precisas

Un acceso adecuado á información permite tomar as decisións máis pertinentes en cada momento e poder actuar con maior libertade. Aínda que vivimos nunha sociedade que tende a exaltar a facilidade coa que as persoas poden ter acceso á información, o certo é que en moitas ocasións para temas importantes reina a desinformación.

Nesta sección atoparás a seguinte información:

  • Plan de Igualdade para as mulleres de Narón
  • Guía didáctica de coeducación
  • Guía de boas prácticas en cooresponsabilidade
  • Guía sobre a regulación do matrimonio e as parellas de feito
  • Guía de recursos para as mulleres que sofren violencia de xénero
  • Guía práctica para as mulleres que sofren violencia de xénero
  • Lei galega para a igualdade de mulleres e homes
  • Lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero